Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1501/SGDĐT-GDTrH 01/09/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
Số 1058/SGDĐT-GDTrH 31/08/2021 Công văn, Thông báo, Phối hợp tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi lưu trú do dịch bệnh Covid - 19
Số 1483/SGDĐT-GDTH 30/08/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 1474/SGDĐT-GDMN 27/08/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDMN