Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Chỉ thị, Chỉ thị về việc thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Số 800/CT-BGDĐT 24/08/2021 Chỉ thị, Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID_19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu giáo dục và đào tao.