• Số 1112/CT-BGDĐT (19/08/2022) - Chỉ thị về việc thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2022 (20/07/2022) - Quyết định ban hành Kế hoạch xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2022
  • Thông tư số 01/2016/TT-BNV (13/01/2016) - Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
  • Số 46/STTTT-BCVT&CNTT (13/01/2022) - Cảnh báo lỗ hổng bão mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 1/2022
  • Số 47/2021/TT-BGDĐT (31/12/2021) - Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Lượt xem:

Sáng 19/3/2023, UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể [...]
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành: Bế mạc trao giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc Tiểu học năm học 2023 – 2024

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành: Bế mạc trao giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc Tiểu học năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Chiều ngày 29/02/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành tổ chức bế mạc trao giải Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc Tiểu học, năm học 2023 – 2024. Hội thi năm nay được tổ chức từ ngày 19/02 đến 29/02/2024, có sự tham gia [...]
Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022

Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022

Lượt xem:

Từ ngày 20/01/2022 đến ngày 24/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Cao Bá Thành – Trưởng Phòng Giáo dục [...]