Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 2637/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2022
Số 46/2021/QĐ-UBND 21/09/2021 Quyết định, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh.
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020