Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 46/STTTT-BCVT&CNTT 13/01/2022 Công văn, Cảnh báo lỗ hổng bão mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 1/2022
Số 2352/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với học sinh cấp THCS và THPT
Số 1848/SGDĐT-GDTrH 18/10/2021 Công văn, Tổ chức dạy trực tuyến và kiểm tra định kỳ đối với học sinh cấp THCS và THPT
Số 1633/SGDĐT-GDTrH 20/09/2021 Công văn, Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS và THPT ứng phó với dịch covid-19 năm học 2021-2022
Số 1501/SGDĐT-GDTrH 01/09/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022
Số 1058/SGDĐT-GDTrH 31/08/2021 Công văn, Thông báo, Phối hợp tiếp nhận tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi lưu trú do dịch bệnh Covid - 19
Số 1483/SGDĐT-GDTH 30/08/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Số 1474/SGDĐT-GDMN 27/08/2021 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với GDMN
Số 1712/SGDĐT-GDTrH 21/12/2020 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra đánh giá định kỳ năm học 2020-2021
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017