Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Chỉ thị, Chỉ thị về việc thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Số 2637/QĐ-UBND 20/07/2022 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch xét tuyển giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành năm 2022
Số 46/STTTT-BCVT&CNTT 13/01/2022 Công văn, Cảnh báo lỗ hổng bão mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 1/2022
Số 47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Số 48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.
Số 2352/SGDĐT-GDTrH 20/12/2021 Công văn, Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với học sinh cấp THCS và THPT
Số 34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; Nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, phổ thông công lập
Số 29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Thông tư ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Số 1848/SGDĐT-GDTrH 18/10/2021 Công văn, Tổ chức dạy trực tuyến và kiểm tra định kỳ đối với học sinh cấp THCS và THPT
số 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Số 46/2021/QĐ-UBND 21/09/2021 Quyết định, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh.
Số 1633/SGDĐT-GDTrH 20/09/2021 Công văn, Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT cấp THCS và THPT ứng phó với dịch covid-19 năm học 2021-2022
Trang 1 / 41234»