Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của lật cán bộ công chức và luật viên chức.
Số 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật giáo dục
sỐ 58/2010/QH12 15/11/2010 Luật, Luật viên chức 2010
Số 20/2008/L-CTN 28/11/2008 Luật, Luật cán bộ công chức 2008