Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
Số 48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy định pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.
Số 34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; Nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mần non, phổ thông công lập
Số 29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Thông tư ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
số 05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Số 3556/2021/BGDĐT-NGCBQLGD 20/08/2021 Thông tư, Hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo chuẩn năm học 2020-2021
Số 22/2021/TT_BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư quy định về đánh giá học sinh THCS và THPT
Số 09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư, Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.
Số 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Thông tư ban hành điều lệ trường Mầm non
Số 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Số 28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Thông tư ban hành điều lệ trường tiểu học
Số 26/2020/BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo TT58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trang 1 / 212»